Εκπαιδευτικές Δράσεις

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, ανταποκρινόμενο στους εκπαιδευτικούς σκοπούς του, σχεδιάζει ειδικές δράσεις για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα των σχολείων των πυρόπληκτων περιοχών.  Από την πρώτη στιγμή, ομάδα του Ιδρύματος με τη συνδρομή κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, επισκέφθηκαν τα σχολεία και συζήτησαν με τους Διευθυντές, Καθηγητές και Δασκάλους θέματα ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών, την κάλυψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού και τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται η εκπαιδευτική δράση ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ με σκοπό να φέρει σε επαφή τα σχολεία των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας Εύβοιας και της Αρχαίας Ολυμπίας, μέσα από ένα δίκτυο επικοινωνίας και από την εκπαιδευτική πλατφόρμα eclass, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και με στοχευμένες δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, οι μαθητές θα ανταλλάξουν γνώσεις, εμπειρίες, αισθήματα, απόψεις και ιδέες με σκοπό να δημιουργήσουν όλοι μαζί την κοινωνία του μέλλοντος.

Η πρόκληση για τους μαθητές θα είναι, αφού εντοπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τους ενοχλούν, να προτείνουν μια καινοτόμο λύση μετά από ερεύνα. Η ιστορία τους, είναι η ιστορία της πόλης τους, του τόπου τους, του κοινωνικού συνόλου. Δρώντας με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της αειφορικής εκπαίδευσης, δηλαδή στοχεύει στο να αποκτήσουν οι μαθητές ενεργό πολιτειότητα, να αποκτήσουν αειφορική συνείδηση.

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών και των υπολοίπων δράσεων στα σχολεία, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με τη ΜΚΟ ΔΕΣΜΟΣ, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.